Prevenir l'infart

En medicina, els sistemes preventius comprenen tots aquells esforços encaminats a impedir l'aparició d'una malaltia, és a dir, la prevenció primària. O bé, una vegada detectada aquesta, prevenir la seva progressió, anomenada prevenció secundària. L'asseguradora capdavantera, DKV Seguros, ofereix unes pautes per comprendre quins són els riscos de sofrir un infart i com prevenir-los

13/03/201210:11 hores

A la prevenció estan implicats des de la investigació i programes científics sobre la capacitat d'aparició d'aquests factors de risc fins a la implementació de mètodes preventius, campanyes d'educació de la societat i mesures específiques per aplicar a persones especialment susceptibles, amb la finalitat de disminuir les possibilitats de desenvolupar la malaltia que condueix a l'infart. L'asseguradora capdavantera, DKV Seguros, ofereix unes pautes per comprendre quins són els riscos de patir un infart i com prevenir-los.

Quins són els factors de risc de patir l'infart?


La Societat Europea de Cardiologia i la Societat Espanyola de Cardiologia han elaborat unes recomanacions basades en l'estimació del nivell de risc o propensió d'una determinada persona per sofrir un incident coronari (angina de pit o infart). Per a això van dividir les estratègies que s'havien de seguir segons factors modificables i factors no modificables, indicant a més uns costums determinats que comporten un major risc de patir aquesta malaltia.

Els estils de vida associats a un augment del risc de futura malaltia coronària són l'hàbit de fumar, el consum excessiu d'alcohol, la dieta rica en greixos saturats o la inactivitat física.

També hi ha aracterístiques personals, no modificables, associades a un augment del risc de futura malaltia coronària com són l'edat i el sexe  en homes amb edat igual o superior a 45 anys i dones amb edat igual o superior a 55 anys o en el període després de la menopausa; els familiars que hagin sofert una malaltia coronària, o altres malalties vasculars degudes a aterosclerosi, abans dels 55 anys (en homes) i abans dels 65 (en dones); o bé la diabetis.

D'altra banda, també hi ha característiques personals, modificables, associades a un augment del risc de futura malaltia coronària; l'augment de colesterol 'dolent' i disminució del 'bo' en sang; l'augment de la pressió arterial; l'augment dels triglicèrids en sang (sobretot si s'acompanya d'un augment de les xifres de colesterol); l'obesitat també és un factor molt important que s'ha de tenir en compte i evitar.