mGh91oRdPDc

Un gas tan denso que se comporta «casi» como un líquido

stop